CREACIÓ DE LA MATRIU ERIC


La matriu ERIC ens permet, a partir de la informació que ens ofereixen les corbes de valor, trobar noves estratègies competitives. A la matriu ERIC col·locarem els elements que:
·Considerem que podem eliminar(E).
·Reduir en intensitat perquè valorem que la competència li dona un excés d’importància respecte al que demanden els nostres clients(R).
·Incrementar en intensitat perquè pensem que es queden per davall del nivell de les expectatives dels clients(I).
·Crear noves variables que actualment no estan contemplades al mercat(C).

La nostra matriu ERIC on hem aclarit i completat tots els apartats ha quedat d'aquesta manera:


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

PRESENTACIÓ

ESCOLLIM LA IDEA