MODEL DE NEGOCI
Aquesta làmina es una eïna que ens permet visualitzar el nostre model de negoci. Consta de 9 blocs on es recullen tots els components que formen part d'un model de nogoci.
Esta format per:


Un pic aclarit els apartats d'aquest model la nostra empresa seguirà d'aquesta manera:

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

CREACIÓ DEL KANBAN

CONSTITUCIÓ DE L'EMPRESA